I. O posibilă definiție așa cum apare în cartea "Dezvoltarea interioară prin karate-do", p. 273.

...Să luăm aminte cum: “Spiritul cade în golul abstractului, mai apoi golul abstractului cade în densul materiei”. Pitagora spunea: “Triada se află la baza universului iar monada este principiul său unic”. Suportul real al spiritului ni se impune firesc. “Spațiul substanțial” intermediar propriu sufletului și sălaș al acestuia, stă la baza compoziției suportului spiritului, aflându-se și în compoziția minții omului. În același timp “acel ceva” propriu sufletului leagă trupul fizic și psihismul acestuia, girând viul și dând posibilitatea surprinderii vieții. Cei vechi știau că sângele este suportul sufletului și, mai știau că spiritul și corpul în atingere ducea la conflagrarea celui de-al doilea. Rolul jucat de suflet(frumoasa Psyhee) este astfel capital. O dată liant și călăuză pentru corpul fizic, în același timp înfășurător și protector pentru Spirit. De aici vedem importanța dialogului ce urmează să-l instituim cu trupul nostru, templu al lui Dumnezeu, pentru al evertua la rangul cuvenit, de suport indirect al spiritului. Cultivarea virtuților sufletului, alături de supunerea corpului fizic unui travaliu corect coordonat prin instrumentele aflate la dispoziție ca gest, ritm, respirație, timp de execuție, schemă etc, ca și adâncirea prin contemplare fără obiect (za-zen) a profunzimii minții imateriale și fără formă, asigură elevația corpului fizic către corpul de lumină din creștinism, sau omul de aur din atitudinea zen. Scoaterea corpului fizic și agregatului său compozit de sub robia timpului cronologic și evertuarea acestuia în spațiul etern al sufletului - ca și stare normală a conștiinței -, produce modificări calitative în structura chimică, biologică, nucleo-neuropsihică a acestuia, apropiindu-l de “compoziția”, acelui ceva propriu sufletului. Numai în această calitate corpul fizic poate “primi” un Spirit în coborâre. Așa gândesc suportul spiritual, care de fapt este OM-ul autentic. Să reținem: Actul mistic asigură ascensiunea, magia însă are gravitație, trage la pământ. În Om-ul ajuns la înțelepciune, rugăciunea lucrează cu spor, și toate cele trebuincioase “se adaugă”. Ca aspect “secundar”, un corp eliberat din “sclavie” prin reconsiderarea poziției lui, evertuat la rang de partener în dialogul cu contrapartea care-l ocupă și-l folosește, are “singur” grijă de sănătatea lui, semnalând partenerului apariția zonelor slabe din structura sa. Acordându-i-se atenția, și aici folosesc poate un exemplu inferior situației de față, se va comporta asemeni unui computer al unei mașini extrem de sofisticate, semnalizând fiecare abatere de la “normal”. Adăugați acest aspect secundar ca argument la buna așezare și înțelegere a suportului spiritual.

II. Instrumente

II.1 Agregatul numit corp fizic cu cele trei nivele: chimic, biologic și nucleo-neuropsihic

II.2 Respirația psiho-somatică și somato-psihică

III. Mijloace practice care lucrează cu instrumentele de mai sus:

III.1 Schema, gestul, ritmul, respirația, timpul de execuție din exercițiul numit kata din karate-do,taijikuan

III.2 Exerciții de coordonare fizică și poziționare spațială, agilitate, abilitate prin folosirea unor prelungiri ale corpului uman cum ar fi: sabie, baston, tonfa, sai, nunchaku.

III.3 Tabere și expediții - în aceste tabere și expediții se urmărește completarea antrenamentelor specifice de karate-do, cu aspecte concrete ridicate de ambient. Factorul de natura fizic și psihologic al programelor este probat și fortificat concret în condiții de frig, umiditate, vânturi puternice, zăpadă, viscol, ger. Se urmărește pe lângă o profilaxie fizică și psihică, educarea distincției care există între adevărata foame, sete vis-a-vis de senzația de foame, senzația de sete.

III.4 Kudji-kiri (antrenament intern ninjutsu)

III.5 Postura: zazen

IV. Mijloace teoretice:

Conferințe, seminarii, mese rotunde, comunicări, publicații...

V. Modul de abordare (filosofie practică:

V.1 (cu referire la corp) extensia, aerisirea, centrarea, liniștirea, așezarea, adâncirea

V.2 execuția unor elemente din mijloacele practice

V.3 respirație somato-psihică, liniștire somatică, <taijikuan

V.4 așezare: kudji-kiri

V.5 adâncire: zazen

V.6 Urmează să ajungem la asimțirea trăită a următoarei fraze:

"Spiritul și trupul cad în abisul uitării de sine și se resuscitează spontan în uimire de sine."

VI. Călăuza - Parabola Fiului Risipitorcheia de acces - raportarea permanentă la Principiu.

VII. și toate se întâmplă dacă și numai dacă:

- facem eforturi pentru a ne cunoaște originea (care nu se poate întâmpla fără cunoașterea schemei noastre proprii și a nodurilor de metamorfoză a acesteia),

- facem eforturi în repunerea în drepturi a unei geografii sacre, a unei istorii sacre și a unei Putințe,

ne plasăm într-o cosmogonie izvorâtă din mitologia arealului geografic, cultural și spiritual numit România.

Apoi,

- se are în vedere rit-ul și adresa lui,

- se cunosc etapele în împlinirea ritual-ului: imuabilitatea, principiul de sesizabilitate, principiul pietrei și întruparea emoției,

- și altele pe care urmează să le re-descoperim. 

Succes în însușirea atitudinii!

Newsletter

Please enable the javascript to submit this form