La răscrucea caravanelor vieţii

Florentin Loghin

La răscrucea caravanelor vieţii

sau

Un alt fel de

"A fost odată ca niciodată..."

EDITURA SAKURA 2002

Coperta faţă...Să fi fost într-o lună de mărţişor. Primăvara mai timpurie îşi începuse a însemna apropiata stăpînire, prin drăgălaşa şi mortala mîngîiere a veşmintelor bătrînului Ghenar. Başeul a fost primul care a reacţionat la avansul primăverii. Întinzîndu-se de-i trosneau gheţurile care-l acopereau ca un ogheal, porni la vale într-un tumult de sloiuri şi vaiet de încântare. Tiranica îmbrăţişare a gheţii luase sfîrşit, lăsînd să fie pentru puţină vreme, o lume nouă, efemeră. Între încleştarea încremenită a gheţii şi mişcarea molcomă a apei în albia Başeului de mai tîrziu, sub bagheta magică a zînei Primăvara, o adevărată lume intermediară lua viaţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Aşa, evenimentele care mi-au marcat existenţa de la primii paşi pe care mi-i amintesc, ca tot atîtea caravane, s-au constituit în secvenţe unice, trăite şi consumate efectiv fără ca eu să fi ieşit o clipă din realitatea lor, care, mai apoi, urcînd pînă la momentul de faţă şi-au intersectat mesajele ex–temporal, într-un act de maturitate.Coperta spate

Legat de acest lucru, ex–temporal ar urma să însemne în afara timpului. Oare copiii în acele vremi ca şi cei de azi, dar şi noi, copiii din oamenii maturi care sîntem, prin ex–temporal-ele care marchează implicit anumite momente ale existenţei noastre, nu în-seamnă că sîntem momiţi, primii prin şcoală şi educaţie, iar noi ceilalţi în nod-urile vieţii, să ieşim permanent în afara timpului?

 

© Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin editurii Ro-Sakura.

 

ISBN 973-85027-0-5